FINETEK

FINETEK의 사업은 전문적이며 다양합니다.

사업장안내

서울 사업장 (본사)

서울 마포구 마포대로 38, 202호(도화동)
201, 38, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul,
Republic of Korea

Tel.02.711.7900 Fax.02.702.7610 오시는 길

천안 사업장

충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 67
67, 4Sandan 6-gil, Jiksan-eup, Seobuk-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

오시는 길

중국 법인

中国 天津市 西青经济开发区 集美工业园 2号
#2 Saidajimei Building, Jimei Industrial Park,
Xiqing Economy and Development Zone,
Tianjin , China

오시는 길

베트남 법인

Lô A1-3, đường N2, Khu A, khu công nghiệp Hòa Mạc, thị trấn Hòa Mạc,
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, VIỆT NAM
Plot A1-3, road N2, Park A, Hoa Mac Industrial Park,
Duy Tien District, Ha Nam Province, Vietnam

Tel.+84. 226. 355. 5595~98 오시는 길

미국 법인

2207 South Vermont Avenue Los Angeles,
CA, 90007

Office.3406 Pomona Blvd Pomona, CA 91768 USA Tel.1-714-888-5175 E-mail.support@finetekusa.com Website.www.finetekusa.com 오시는 길